Dane kontaktowe

Kancelaria Komornicza
ul. 1 Maja 24 lok.11
96-500 Sochaczew

  

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30                                                      

dyżur komornika w każdą środę od godziny 10.00 do 15.30

telefon: (46) 811 16 76
fax: (46) 811 16 76

kancelaria@komorniksochaczew.pl

Nr.rachunku bankowego:

37 1020 3974 0000 5602 0229 5525 (PKO BP S.A)

więcej

Wzory wniosków

Aby rozpocząć egzekucję należy złożyć do komornika odpowiedni wniosek egzekucyjny oraz oryginał tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu lub referendarza; wyrok lub ugoda sądu polubownego; ugoda przed mediatorem; akt notarialny; inne orzeczenia ugody i akty) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Istnieją następujące sposoby egzekucji: egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych. Jeżeli wierzyciel nie zna składników majątkowych dłużnika może zlecić komornikowi poszukiwanie   majątku dłużnika (art. 7971 kpc).

Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU).


Do wniosku należy dołączyć wówczas dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku
wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy (art.797 kpc).

 

Pobierz w formacie DOC (Word):

WNIOSEK EGZEKUCYJNY o egzekucję świadczeń pieniężnych

WNIOSEK EGZEKUCYJNY o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Pobierz w formacie PDF (Adobe Acrobat):

WNIOSEK EGZEKUCYJNY o egzekucję świadczeń pieniężnych

WNIOSEK EGZEKUCYJNY o egzekucję świadczeń alimentacyjnych


Copyright (C) 2011 Komornik Sochaczew.pl
do góry